كل عناوين نوشته هاي behnaz

behnaz
[ شناسنامه ]
از دست باران خورده خيست ...... چهارشنبه 101/4/1
آشيان در موج گيسوانت ساختم ...... شنبه 101/3/21
سياهيها رو جا ميدن ...... چهارشنبه 101/3/18
شاخه بيد ز تنهايي به خود مي پيچد ...... چهارشنبه 101/2/28
زمن چه مي شود مگر،که گوهر از تو، آن ، منم. ...... سه شنبه 101/2/27
هميشه اسم تو بوده نياز هر غــزلم ...... يكشنبه 101/2/25
  ==>   ليست آرشيو شده ها